АвторСообщение

Сообщение: 187
Зарегистрирован: 10.11.10
Откуда: Україна / Польща, Львів
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.08.12 00:37. Заголовок: Тест на Бешенство


Тестирование на наличие антител к вирусу бешенства (тест FAVN) за рубежом.

Лаборатория в соответствии с Европейским Союзом: Регламент (EC) No 998/2003

Забор образцов крови для анализа на територии Украины

Условия: http://www.alldog.eu/test-na-skaz-v-zahranychnoj-akkredytovannoj-klynyke/


Кінологія, Ловецтво - білше як хобби Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 3 [только новые]Сообщение: 58
Настроение: оптимистичное
Зарегистрирован: 07.02.11
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.12 09:51. Заголовок: WALLY Прошу сказати..


WALLY Прошу сказати, якщо у собаки є тест з минулого року, зроблений у Києві, він на сьогодні правомірний за кордоном?

Таня
http://ta-hugha.com.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 194
Зарегистрирован: 10.11.10
Откуда: Україна / Польща, Львів
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.09.12 21:38. Заголовок: якщо у собаки є тест..


якщо у собаки є тест з Central State Laboratory of Veterinary Medecine Donetskaya str., 30 з минулого року до 11/10/2011 це ТАК
Approved Laboratories in the EU and in Third Countries slide - http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Ukraina
Central State Laboratory of Veterinary Medecine Donetskaya str., 30 Tel: +380.243.37.55
Date of expiry 11/10/2011
UA-03151 Kiev


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY - z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1)
цитата (Artykuł 8):
b) jeżeli pochodzą z innego państwa trzeciego i są wprowadzane do:
i) jednego z Państw Członkowskich wymienionych w części B sekcja 1 załącznika II:
— są zidentyfikowane za pomocą systemu identyfikacji określonego w art. 4, oraz
— są poddane:szczepieniu przeciwko wściekliźnie zgodnie z wymogami art. 5, oraz
— neutralizującemu miareczkowaniu przeciwciał na poziomie równym co najmniej 0,5 IU/ml, przeprowadzonemu na próbce pobranej przez upoważnionego lekarza weterynarii co najmniej 30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed przemieszczaniem.
Miareczkowania przeciwciał nie trzeba powtarzać w stosunku do zwierzęcia domowego, które było ponownie szczepione w odstępach czasu ustanowionych w art. 5 ust. 1.
Ten trzymiesięczny okres nie ma zastosowania do ponownego wprowadzenia zwierzęcia domowego, którego paszport zaświadcza, że miareczkowanie zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło terytorium Wspólnoty;

Не забуваймо про:

Wymagania dotyczące zwierząt towarzyszących (psy, koty, fretki) przemieszczanych w celach niehandlowych w ilości do 5 sztuk, przywoŜonych z Ukrainy (UA) do Polski (PL):

http://www.wetgiw.gov.pl/files/2085_Przywoz_zwierzat_towarzyszacych_z_Ukrainy_do_Polski.pdf


Zwierzęciu musi towarzyszyć dokumentacja weterynaryjna identyfikująca zwierzę, potwierdzająca spełnienie wymagań zdrowotnych:
1. świadectwo weterynaryjne, zgodne z wzorem zawartym w załączniku II do decyzji 2011/874/UE, wystawione przez upowaŜnionego lekarza weterynarii w kraju trzecim – w przypadku przemieszczania zwierzęcia z Ukrainy do Polski lub ponownego przywozu zwierzęcia nie posiadającego paszportu. Wzór świadectwa znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2086
Do świadectwa należy dołączyć dowód szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz uwierzytelnioną kopię wyniku badania miareczkowania przeciwciał.
lub:
2. paszport zgodny ze wzorem urzędowym, poświadczający przede wszystkim: dane identyfikacyjne zwierzęcia, dane właściciela, fakt oznakowania indywidualnego zwierzęcia, waŜne szczepienia przeciw wściekliźnie oraz wynik badania miareczkowania przeciwciał – w przypadku ponownego przywozu zwierząt posiadających unijny paszport.
W przypadku, gdy zwierzę podróżuje pod opieką osoby innej, niż wskazany w dokumentacji weterynaryjnej właściciel, do dokumentacji naleŜy dołączyć oświadczenie właściciela, cedujące opiekę nad zwierzęciem na czas przemieszczania na osobę fizycznie towarzyszącą zwierzęciu.

Кінологія, Ловецтво - білше як хобби Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 64
Настроение: оптимистичное
Зарегистрирован: 07.02.11
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.10.12 14:33. Заголовок: Дуже дякую за розшир..


Дуже дякую за розширену відповідь!

Таня
http://ta-hugha.com.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нетСайты наших форумчан
kennel Ровенское городское отделение КСУ Померанский Шпиц kennel Сайт Официальный сайт ЛАБРАДОРА РЕТРИВЕРА Амар Васант Лорд Мелик ta-huhga.com.ua

питомник ротвейлеров БЕРЗ ЛОЙ - кавказская овчарка во Львове