АвторСообщение
Admin
администратор
Сообщение: 36
Зарегистрирован: 16.05.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.05.10 09:55. Заголовок: ПОЛОЖЕННЯ про суддів КСУ, КСУ-FCI по породам СОБАК


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення розроблено на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі підготовки та атестації суддів, з урахуванням мінімальних вимог "Положення FCI по виставковим суддям".

Звання судді КСУ-FCI по породах собак присвоюється Експертною Комісією по екстер'єру членам Кінологічного союзу України.

Судді КСУ-FCI по породах собак підрозділяються на:

- Суддя КСУ-FCI по всіх породам.
- Суддя КСУ-FCI по групі;
- Суддя КСУ-FCI по породі;

Суддя КСУ-FCI - особа, яка має право здійснювати суддівство собак тільки на виставках, що проводяться організаціями, визнаними КСУ і FCI.

Право на суддівство собак будь-яких порід, груп і конкурсів на будь-яких заходах повинно бути підтверджено в суддівському аркуші.

II. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ СУДДІ КСУ-FCI по породі

Суддя КСУ-FCI по породі - особа, яка має право проводити суддівство собак однієї або більше порід.
Звання судді КСУ-FCI по породі може бути присвоєно здобувачеві не молодше 21 року, що має освіту - не нижче середнього, та надати наступні документи:

1. Ксерокопія сторінок паспорта, що підтверджують вік та проживання в Україні.

2. Ксерокопія свідоцтва про освіту.

3. Документ про кінологічному освіту (спеціалізація - суддя по породах).

Примітка: суддівський квиток (посвідчення) осіб, які отримали звання судді до 1996 року в офіційних організаціях, в т.ч. не входили до КСУ, прирівнюється до документа про кінологічному освіті.

4. Клопотання відділення КСУ, членом якої є здобувач, з підтвердженням про виконання ним одного з вимог: наявність заводської приставки протягом 5-ти років (з наявними собаками, зареєстрованими в племінній книзі КСУ); або успішні результати в розведенні собак не менше 5-ти років; або досвід роботи в кінології протягом 5-ти років.

5. П'ять позитивних відгуків від суддів про роботу здобувача в якості секретаря на їх рингах, не менше ніж, на 5-ти сертифікатних виставках.

6. П'ять стажувань у суддів FCI без здачі письмового іспиту, з відмітками в стажистів листі (зразок додається) на 5-ти виставках в якості судді-стажиста, протягом, як мінімум, 2-х останніх років (суміщення роботи в якості секретаря і стажиста в рингу інтересуемой породи не допускається).

7. Позитивний результат письмових іспитів на семінарі Експертної Комісії по екстер'єру КСУ.
Примітка. Письмовий іспит - результат проходження здобувачем практичної стажування, супроводжуваної показом достатніх знань стандарту породи, методики і техніки суддівства, положень і правил; письмовим описом 4-х собак однієї породи, у присутності судді-екзаменатора, і завірені його підписом. Результат іспиту відображається у відгуку.
8. Анкета з фотографією розміром 3х4 см.

Всі вищевказані документи здаються в Експертну Комісію по екстер'єру КСУ, яка залишає за собою право запитувати додаткові документи.
Шукачу рекомендується залишати в себе ксерокопії всіх документів, коли-небудь що подаються до Експертної комісії по екстер'єру КСУ.
Стажер, вперше претендує на звання судді КСУ-FCI, може відкрити не більше 5-ти порід.
Суддя КСУ-FCI по породі протягом 2-х років з моменту отримання звання має право проводити суддівство собак і присвоювати титули САС і CACIB тільки на території України.

Суддя КСУ-FCI може приймати запрошення на виставки за межами України, а також розширювати список порід, після закінчення вищевказаних 2-х років при дотриманні однієї з умов ("а" або "б"):

а). Провести самостійне суддівство на 10-ти сертифікатних виставках КСУ. З них обов'язково, як мінімум, на 1 виставці рангу САСIВ як суддя.

б). Здати екзаменаційної комісії очний практичний іспит по вже відкритим породам за умови самостійного суддівства не менше ніж на 3-х сертифікатних виставках КСУ. З них обов'язково, як мінімум, на 1 виставці рангу САСIВ як суддя.

Примітка. Практичний іспит супроводжується показом здобувачем достатніх знань стандарту породи, методики і техніки суддівства, положень і правил, основних кінологічних термінів. Результат іспиту відображається в екзаменаційній відомості, копія якого видається здобувачеві.

Екзаменаційну комісію, що складається з 3-х суддів-екзаменаторів, призначає Експертна Комісія з екстер'єру КСУ.

Для отримання дозволу здійснювати суддівство собак за межами України суддя подає до Експертної комісії по екстер'єру КСУ наступні документи:

- Заява (у вільній формі);

- Копію екзаменаційної відомості, отриманої у суддів-екзаменаторів (якщо здобувач здавав практичний іспит);

- Анкету претендента зі зведеною відомістю роботи на виставках;

- Підтвердження сплати цільового внеску на реєстрацію судді в КСУ.

III. ПОРЯДОК РОЗШИРЕННЯ СПИСКУ ПОРІД СОБАК

Після закінчення 2-річної бездоганною діяльності в якості судді з моменту присвоєння звання здобувач має право розширити список порід. При цьому суддя повинен виконати вимоги для відкриття кожної нової породи з наданням до Експертної комісії по екстер'єру КСУ:

- Не менше 3-х позитивних відгуків від 3-х різних суддів КСУ-FCI на кожну нову породу з офіційною виставки;

- Заяву встановленої форми (зразок додається);

- Свій суддівський лист (ксерокопію).

Суддя КСУ-FCI має право на відкриття не більше 15-ти порід на рік.

IV. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ СУДДІ КСУ-FCI ПО ГРУПІ

Суддя КСУ-FCI по групі - особа, яка має право здійснювати суддівство собак однієї або більше груп FCI відповідно до класифікації порід FCI та умовами, перерахованими в даному розділі.

Звання "Суддя КСУ-FCI по групі" може бути присвоєно судді КСУ-FCI по породі при наступних умовах:

- Претендент повинен бути суддею КСУ-FCI по породах не менше 5-ти років і провести суддівство не менш ніж на 25 офіційних виставках рангу CAC і CACIB;

- У здобувача має бути відкрито не менше 90% порід (в т.ч. найбільш поширених), зареєстрованих в КСУ за станом на попередній рік у відповідній групі FCI, на відкриття якої він претендує.

Суддя КСУ-FCI по групі має право:

- Присуджувати на Україні та за кордоном титули CAC і CACIB собакам будь-якої породи даної групи;

- Проводити суддівство собак на Україні та за кордоном на конкурсі "Краща собака у групі FCI" ("Best in Group" - BIG), якщо ця група відкрита у судді.

Суддя, у якого відкрито, як мінімум, 6 груп FCI, має право на суддівство собак конкурсів тільки цих груп, а також суддівство собак конкурсів: пар, розплідників, виробників, цуценят, юніорів і ветеранів. Суддівство собак конкурсу "Краща собака виставки" в Україні і за кордоном може проводити суддя, у якого відкрито, як мінімум, 6 груп FCI і не менше 50-ти відсотків порід (в т.ч. найбільш поширених), зареєстрованих в КСУ в решті групах за станом на попередній рік.

Суддею конкурсу "Юний Хендлер" може бути суддя КСУ-FCI, що має спеціальний допуск.
Суддею конкурсу, не зазначеного в цьому Положенні і заснованого на суддівстві собак у відповідності зі стандартами, може бути суддя КСУ-FCI, кваліфікований по породах, які беруть участь у цьому конкурсі.
Суддя по групі FCI автоматично має право проводити суддівство знову визнаної FCI породи, за умови, що ця порода належить тій групі, яка відкрита у судді.
При перенесенні FCI породи з однієї групи в іншу, за суддею зберігається право на її суддівство, якщо раніше він був кваліфікований по цій породі.

V. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ СУДДІ КСУ-FCI ПО ВСІХ ПОРОДАМ

Суддя КСУ-FCI по всіх породам (Allrоunder) має право на суддівство всіх порід, груп і конкурсів (у т.ч. конкурс "Юний Хендлер", якщо суддя має спеціальний допуск).

Звання судді КСУ-FCI по всіх породах може бути присвоєно Експертною Комісією по екстер'єру КСУ при наступних умовах:

- Претендент повинен бути суддею КСУ-FCI по групах протягом 10-ти років і провести суддівство собак за цей період не менше ніж на 50-ти офіційних виставках FCI;

- У претендента повинні бути відкриті всі 10 груп FCI.

VI. ОБМЕЖЕННЯ

Судді, не проводили суддівство протягом 5-ти років, для підтвердження свого звання повинні виконати наступні умови: надати не менше 3-х позитивних відгуків від 3-х різних суддів FCI на кожну породу з офіційною виставки.

VII. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДУ СУДДІ ІЗ однієї країни в іншу

Судді, які емігрували з однієї країни в іншу, залишаються визнаними суддями. Вони повинні бути затверджені національної кінологічної організацією нової країни з тим породам, які були у них відкриті в колишній національної кінологічної організації за умови, що на цих суддів не накладені ніякі дисциплінарні санкції.
Нова національна кінологічна організація підтверджує статус судді після його письмової заяви, зробленого не пізніше 3-х років з моменту його переїзду в нову країну.

VIII. ЗАГАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУДДІ по породі

Суддя має право не пізніше, ніж за 2 тижні до виставки бути повідомлений в письмовій формі організатором виставки про породи, кількості собак, суддівство яких йому належить провести.

Суддя має право укладати договори уточнюючі з організаторами виставки про умови свого перебування.
Суддя, запрошений на виставку, має право на постійну турботу з боку організаторів виставки протягом усього періоду перебування, комфортабельне проживання в готелі (не менше 3-х зірок), регулярне якісне харчування, кишенькові гроші (за відсутності договору), оплату всіх своїх витрат відразу після прибуття або за домовленістю.

Відшкодування витрат за авіа переліт здійснюється тільки за тарифом економ класу, якщо не було попередньої домовленості про інше. Якщо відстань до місця проведення заходу становить менше 300 км, суддя може прибути потягом. У цьому випадку оргкомітет оплачує тариф вагона СВ.

Судді КСУ-FCI повинні суворо дотримуватися чинних стандартів FCI. Судді не повинні інтерпретувати стандарт таким чином, щоб це могло шкодити функціональності і здоров'ю собаки.
Судді повинні готуватися до кожної виставки, вивчаючи стандарти та відповідні нормативні документи.
Суддя не повинен відмовляти офіційно заявленому здобувачеві в проходженні стажування по породі (породам) без поважної на те причини.
Суддя несе персональну відповідальність перед КСУ за достовірність наданих їм відгуків та висновків, за якість прийому іспиту.
Судді повинні бути скрупульозними і акуратними в роботі, підкорятися загальноприйнятим правилам етики, поважати своїх колег і експонентів. Кожен суддя виконує важливі обов'язки в Міжнародному кінологічному співтоваристві. Поведінка судді має бути бездоганним під час виконання своїх обов'язків.
Суддя не повинен спізнюватися в ринг або залишати виставку до тих пір, поки він повністю не виконає покладених на нього обов'язків.
Суддя не повинен публічно критикувати роботу іншого судді.
Ні за яких обставин суддя не повинен ініціювати свої запрошення на виставку.
Судді заборонено звірятися з каталогом перед виставкою або під час свого суддівства.
У ринзі суддя повинен вести себе коректно і оцінювати всіх собак неупереджено.
Суддя повинен бути тверезий і подобающе одягнений згідно зі своїми обов'язками, і утримуватися від куріння в рингу.
Суддя не може записувати собаку, зареєстровану на його ім'я, на виставку, де він виступає в ролі судді.
Суддя може виставляти тільки тих собак, які належать йому, членам його сім'ї або знаходяться у нього в співволодінні, в оренді, або народжені в його розпліднику. Будь-який член його сім'ї, або будь-яка особа, яка проживає разом з ним, може записувати і виставляти будь-яку собаку тієї породи, суддівство якої суддя не проводить на цій виставці.
Суддя не може проводити суддівство ніякої собаки, яка перебувала в його володінні, співволодінні, оренду, на утриманні, або була продана, менш ніж за 6 місяців до дати виставки, де він судить. Те ж відноситься до собак, що знаходяться у володінні членів його родини.
Судді не дозволяється добиратися на виставку, де він судить, на спеціально організованому для учасників транспорті, або на особистому транспорті експонента, який буде виставлятися в його рингу.
Ні за яких обставин суддя не повинен спілкуватися з власниками або Хендлер їх собак, які будуть виставлятися в його рингу. Суддя може це робити тільки після повного виконання своїх обов'язків.

IX. Приймання запрошення

Суддя КСУ-FCI може судити тільки на виставках, що проводяться організаціями, визнаними FCI. Якщо заходи проводяться в організаціях та країнах, що не підпадають під юрисдикцію FCI, суддя в цьому випадку повинен отримати дозвіл від ГУ КСУ.
Суддя КСУ-FCI не може брати участь у будь-якій якості на заходах, що проводяться організаціями, не визнаними FCI.
При отриманні запрошення на суддівство за межами своєї країни суддя повинен зробити все необхідне, щоб переконатися в тому, що виставка проходить під юрисдикцією FCI або проводиться організацією, визнаною FCI.
Якщо виставка проводиться клубом, то суддя повинен переконатися, що даний клуб офіційно визнаний кінологічної організацією тієї країни, де проводиться виставка.
Суддя, ні за яких обставин, ні на який виставці не повинен погоджуватися на суддівство собак породи, яка у нього не відкрито, так само як і зазначені в цьому Положенні конкурси. Це ж відноситься до суддівства на рівні BIG і BIS.

XI. Процедура суддівства НА ВИСТАВКАХ КСУ-FCI НА УКРАЇНІ

Суддя повинен судити з розрахунку приблизно 20 собак на годину з описом кожної з них, але не більше 80-ти собак протягом дня. За попередньою домовленістю з суддею це кількість організатором виставки може бути незначно збільшена. Якщо ця кількість перевищує 100 собак і суддя дає згоду на цю кількість, він звільняється при суддівстві від обов'язку описувати собак.
Суддя оглядає в рингу окремо кожну собаку в стійці і русі.
Суддя має право на часткову зміну методів суддівства в залежності від виниклих на рингу непередбачених обставин.
Під час суддівства будь-який суддя повинен суворо підкорятися всім Правилам, Положень і регламентів FCI і КСУ.
Судді повинні бути добре відомі всі випадки, коли собаці даної породи знижується оцінка або собака дискваліфікується.
Суддя - головне відповідальна особа на рингу, і все відбувається тільки з його дозволу.
Суддя має право розділяти на групи численні класи з метою забезпечення більшого простору в рингу.
Суддя має право на допуск спізнілих в ринг, якщо це не суперечить правилам проведення виставок; їм також може бути дозволена зміна Хендлер.
Суддя оглядає собак малого розміру на столі, забезпеченому організаторами виставки.
Рішення судді стосовно оцінки та присудження (або непрісужденіі) можливого титулу остаточно і безперечно, і є прерогативою судді. Зміна результатів суддівства після оголошення оцінки (титулу) неможливо. Будь-які спроби впливу на суддю повинні присікатися і каратися.
Суддя має право відсторонити експонента, учасника, працівника рингу, за некоректну поведінку по відношенню до кого б то не було, за жорстоке поводження з собакою, як на рингу, так і за його межами.

XII. СТЯГНЕННЯ

На суддів КСУ-FCI всі стягнення накладаються і знімаються Експертною Комісією по екстер'єру КСУ.
На суддю, який порушив Правила, Положення та регламенти FCI і КСУ накладаються стягнення, передбачені чинним Положенням, за умови, що його порушення будуть доведені.
Перед накладенням стягнень судді повинна бути гарантована можливість дати пояснення в усній або письмовій формі. Судді має бути надане право апелювати проти прийнятого рішення.
До складу апеляційної комісії, що діє на тимчасовій основі, яка затверджується рішенням Президії КСУ, не повинні входити члени Експертної Комісії суддів по екстер'єру КСУ.

Види стягнень:

- Постановка на вигляд (без застосування санкцій);
- Попередження про можливість відсторонення від суддівства;
- Заборона на суддівство за межами України;
- Позбавлення права суддівства на визначений строк;
- Виведення зі складу суддів або повна дискваліфікація.

Той чи інший вид стягнення може бути накладено на суддю у відповідності зі ступенем допущеного ним порушення.

За нанесення шкоди інтересам КСУ, його структурним підрозділам, членам структурних підрозділів, суддя КСУ - FCI може піддатися за поданням Експертної Комісії КСУ по екстер'єру, повної дискваліфікації рішенням Президії КСУ.
Після офіційного вступу в силу рішення про накладення стягнення Президент КСУ негайно інформує про це FCI.


Спасибо: 0 
Профиль
Новых ответов нет


Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нетСайты наших форумчан
kennel Ровенское городское отделение КСУ Померанский Шпиц kennel Сайт Официальный сайт ЛАБРАДОРА РЕТРИВЕРА Амар Васант Лорд Мелик ta-huhga.com.ua

питомник ротвейлеров БЕРЗ ЛОЙ - кавказская овчарка во Львове